Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

 • Kalendarium

  Sobota, 2022-05-28

  Imieniny: Augustyna, Ingi

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 478566
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 27 dni

O Przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Placówka czynna jest od godz. 6.00 do 16.30. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, posiadająca studia magisterskie, a także podyplomowe z wielu specjalizacji.

 

Przedszkole oferuje:

1)    miłą i serdeczną atmosferę,

2)    indywidualne podejście do każdego dziecka,

3)    smaczne i zdrowe posiłki,

4)    zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,

5)    spacery i wycieczki tematyczne,

6)    wyjazdy do kina i teatru, spotkania z ciekawymi osobami, interesujące wydarzenia,

7)    udział w różnych uroczystościach organizowanych na terenie placówki,

8)    atrakcyjne zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodne z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego: rozwijające mowę i myślenie, nauka języka angielskiego, kształtujące myślenie matematyczne, zajęcia gimnastyczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, religia,

9)    język angielski dla wszystkich grup wiekowych dwa razy w tygodniu,

10)          udział w zajęciach dodatkowych nieodpłatnych: m.in. rytmiczno-tanecznych, plastyczno-techniczne, matematycznych, eksperymentalno – doświadczalne, zajęcia plastyczne ArtKid’s,

11)          pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i rodziców,

12)          kadrę doskonaląca swoje kwalifikacje,

13)          wsparcie w rozpoznawaniu zainteresowań  i potrzeb rozwojowych dzieci,

14)          udział w spotkaniach otwartych,

15)          konsultacje ze specjalistami,

16)          prelekcję z psychologiem dziecięcym,

17)          udział w programach i projektach edukacyjnych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

18)          pracę metodą m. in. : Knillów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, R. Labana, B. Strauss, czynnościowego nauczania matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.