Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Piątek, 2019-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 316676
  • Do końca roku: 102 dni
  • Do wakacji: 280 dni
Jesteś tutaj: Start / O przedszkolu

O przedszkolu

 

  Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach jest przedszkolem gminnym. Organem prowadzącym jest Gmina Wierzchosławice, a nadzorującym jest Kurator Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z wszystkich miejscowości należących do gminy. Placówka dysponuje liczbą 165 miejsc podzielonych na siedem oddziałów. Przedszkole zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami jak również pracowników administracji i obsługi. Przedszkole czynne jest w godz. od 600 do 1630 przez cały rok. Za wyjątkiem miesiąca sierpnia, w którym trwa przerwa wakacyjna.

          Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach stara się organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno – przyrodniczym.

         Pragniemy, aby nasze Przedszkole zapewniało opiekę, wychowanie i uczenie się  w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa. Staramy się stworzyć warunki dla wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Funkcjonowanie naszego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań organizacyjnych, finansowych, opiekuńczo – dydaktycznych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową wychowania przedszkolnego przez wybrane programy i opracowywane Plany Pracy. Realizacja programów odbywa się przez organizację codziennych zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Szczegółową organizację dnia określa Ramowy Rozkład Dnia.

 

W przedszkolu organizujemy m.in.:

Konkursy wewnątrz przedszkolne i różnego rodzaju akcje zewnętrzne, imprezy okolicznościowe oraz uroczystości z okazji Dnia Mamy, Taty, Babci, Dziadzia, Dzień Ziemi, Spotkanie z Mikołajem, Wigiia przedszkolna, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków. Różnego rodzaju przedstawienia, teatrzyki, oraz kiermasze świąteczne, jak również wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze.

 

W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspomaga działania placówki w organizacji różnych uroczystości i imprez dla dzieci.

Artykuły

O Przedszkolu

2019-05-18

Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Placówka czynna jest od godz. 6.00 do 16.30. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, posiadająca studia magisterskie, a także podyplomowe z wielu specjalizacji.

 

Przedszkole oferuje:

1)    miłą i serdeczną atmosferę,

2)    indywidualne podejście do każdego dziecka,

3)    smaczne i zdrowe posiłki,

4)    zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,

5)    spacery i wycieczki tematyczne,

6)    wyjazdy do kina i teatru, spotkania z ciekawymi osobami, interesujące wydarzenia,

7)    udział w różnych uroczystościach organizowanych na terenie placówki,

8)    atrakcyjne zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodne z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego: rozwijające mowę i myślenie, nauka języka angielskiego, kształtujące myślenie matematyczne, zajęcia gimnastyczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, religia,

9)    język angielski dla wszystkich grup wiekowych dwa razy w tygodniu,

10)          udział w zajęciach dodatkowych nieodpłatnych: m.in. rytmiczno-tanecznych, plastyczno-techniczne, matematycznych, eksperymentalno – doświadczalne, zajęcia plastyczne ArtKid’s,

11)          pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i rodziców,

12)          kadrę doskonaląca swoje kwalifikacje,

13)          wsparcie w rozpoznawaniu zainteresowań  i potrzeb rozwojowych dzieci,

14)          udział w spotkaniach otwartych,

15)          konsultacje ze specjalistami,

16)          prelekcję z psychologiem dziecięcym,

17)          udział w programach i projektach edukacyjnych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

18)          pracę metodą m. in. : Knillów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, R. Labana, B. Strauss, czynnościowego nauczania matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Czytaj więcej o: O Przedszkolu

Statut przedszkola

2017-12-29

Koncepcja pracy Przedszkola

2013-11-27

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270 ze zm.),
  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).
Czytaj więcej o: Koncepcja pracy Przedszkola