Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

 • Kalendarium

  Niedziela, 2020-02-23

  Imieniny: Damiana, Romana

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 356586
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 124 dni

Kadra przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach 

mgr Monika Masłoń

 

W naszym Przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują:

  

mgr Elżbieta Gazda - nauczyciel dyplomowany - ukończyła: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Przyroda.

mgr Magdalena Hanc - nauczyciel mianowany - ukończyła: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Filologia polska z logopedią,  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

mgr Agnieszka Iwanek - nauczyciel dyplomowany - ukończyła: Teologia, Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną, Pedagogika specjalną, Autyzm i terapia.

mgr Karolina Kawa - nauczyciel stażysta - ukończyła: Studium aktorskie, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią.

mgr Anna Kras - nauczyciel kontraktowy - ukończyła: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, Edukacja wczesnoszkolna z wych przedszkolnym, Oligofrenopedagogika, Animator Kultury.

mgr Mirosława Małecka - nauczyciel języka angielskiego - ukończyła: Filologia polska, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Filologia z językiem angielskim, Certyfikat CAE.

mgr Monika Masłoń - nauczyciel dyplomowany - ukończyła: Pedagogika rewalidacyjna z terapią pedagogiczną. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Oligofrenopedagogika. Wychowanie fizyczne, Kurs kwalifikacyjny administracja i zarządzanie oświatą.

mgr Anna Oćwieja  - nauczyciel dyplomowany - ukończyła: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Katarzyna Rak - nauczyciel dyplomowany - ukończyła: Teologia, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, Informatyka, 

mgr Magdalena Sacha - nauczyciel mianowany - ukończyła: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

mgr Jolanta Siudut - nauczyciel mianowany - ukończyła: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Joanna Tabornauczyciel kontraktowy - ukończyła: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika społeczno-opiekuńcza, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna. 

mgr Lidia Wójcik - nauczyciel dyplomowany - ukończyła: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Kurs kwalifikacyjny administracja i zarządzania oświatą, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Joanna Kawa - nauczyciel wspomagający, kontraktowy - ukończyła: Filologia polska, Logopedia, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

 mgr Anna Pasecka - nauczyciel wspomagający, stażysta - ukończyła:  Oligofrenopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika społeczno-opiekuńcza, Uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych

mgr Justyna Święch - nauczyciel kontraktowy, logopeda - ukończyła: Pedagogika, Logopedia, Oligofrenopedagogika, Edukacja szkolna i przedszkolna.

mgr Zofia Juchno-Bąk -  nauczyciel dyplomowany - katechetka - ukończyła: Teologia.