Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2019-06-16

Imieniny: Aliny, Anety

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 304323
  • Do końca roku: 198 dni
  • Do wakacji: 5 dni
Jesteś tutaj: Start / Kariera

Kariera

Klauzura informacyjna dla osób ubiegajacych się o pracę w Przedszkolu Publicznym w Wierzchosławicach  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w dalszej części „RODO”) informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 796, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: ido.przedszkole@wierzchoslawice.pl

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażają Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach, a w chwili zatrudnienia również Urząd Gminy Wierzchosławice- Centrum Usług Wspólnych w ramach prowadzenia spraw kadrowo- płacowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osbób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

4) prawo do usunięcia danych osobowych

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych procesem rekrutacji niezbędne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procedurze naboru na wolne stanowisko.