Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2019-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 308649
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Oferta pracy - nauczyciel j. angielskiego

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem angielskim

Nauczyciel będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy tj., 7 godzin tygodniowo na czas określony na zastępstwo, z wynagrodzeniem zgodnym z Kartą Nauczyciela w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego kandydata.

 

Do obowiązków nauczyciela będzie należało m.in.:

- opieka i prowadzenie zajęć z dziećmi

- organizacja i udział w różnych przedsięwzięciach przedszkolnych

- czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci

- współpraca i utrzymanie relacji z rodzicami

 

Wymagania niezbędne:

- absolwent studiów filologia lub w specjalności j. ąngielskiego posiadający przygotowanie pedagogiczne lub,

- absolwent nauczycielskiego kolegium języków obcych lub,
- osoba, która ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymująca się  świadectwem znajomości j. angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub,
- osoba, która posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach (lub w klasach I-III szkoły podstawowej), a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym (tj. co najmniej na poziomie B2) oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka obcego lub,

- posiadająca wykształcenie pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna oraz legitymująca sie świadectwem znajomości j. angielskiego co najmniej na poziomie B2

- oświadczenie o niekaralności kandydata

- aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Doświadczenie zawodowe; mile widziane

 

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

Rozpoczęcie pracy:  od październik-listopad 2018.

 

Dokumenty aplikacyjne można składać bezpośrednio u pracodawcy do 5 października 2018r., codziennie w godz. od 700do 1500 , osobiście, wysłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie "nauczyciel j. angielskiego".

O wyborze, kandydata poinformujemy pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Jeżeli w dokumentach składanych dla celów rekrutacji podadzą Państwo dobrowolnie dodatkowe dane osobowe nie ujęte w art. 221 Kodeksu pracy , prosimy o zaznaczenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.